Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Zbatimi i ligjshmërisë, AKVMB ushtron kontrolle në depo, farmaci dhe klinkat veterinare

Vlerësimi i gjendjes sanitaro-veterinare dhe plotësimi i standardeve për trajtimin e kafshëve, ishte qëllimi i inspektimit të klinikave veterinare në vend nga specialistët e Sektorit të Shëndetit, Mirëqenies së Kafshëve dhe Farmakovigjilencës, të Drejtorisë së Përgjithshme të AKVMB.

Inspektimi është shtrirë edhe në farmacitë veterinare, ku specialistët kanë verifikuar protokoll-kontrollet e lëna nga veterinerët e Drejtorive Rajonale, detyrat që kanë lënë si dhe dokumentacioni që duhet të mbajë një subjekt që ushtron aktivitetin.

Dokumentacioni përfshin regjistrat hyrës dhe dalës të PMV, mbajtja e regjistrave për veprimtari mjekësore, libri i mjekimit, etj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera