Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Zhvillimi i Diabrotica Virgifera Virgifera, Le Conte

Rrënjëngrënësi i misrit (𝘋𝘪𝘢𝘣𝘳𝘰𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘷𝘪𝘳𝘨𝘪𝘧𝘦𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘳𝘨𝘪𝘧𝘦𝘳𝘢, 𝘓𝘦 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦) është një dëmtues i misrit, larvat e të cilit jetojnë në tokë dhe mund të dëmtojnë seriozisht rrënjët e misrit, e të çojnë në humbje të rendimentit.
Ky dëmtues përhapet me ritëm mjaft të shpejtë, duke shkaktuar dëme serioze në ekonominë bujqësore.
Insekti është fluturues shumë i mirë dhe brenda ditës mund të përshkojë dhjetëra kilometra nga vendi ku është shfaqur për herë të parë, duke vështirësuar edhe parashikimin e shfaqjes për vitin pasardhës.
Në çdo rast të dyshimtë, kultivuesit e misrit janë të lutur që të njoftojnë agronomët e mbrojtjes së bimëve të AKVMB ose të kontaktojnë në numrin e gjelbër: 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja