Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Zhvillohet në Tiranë konferenca ndërkombëtare NanoBalkan

Ka nisur sot në Tiranë konferenca ndërkombëtare NanoBalkan dhe pritet të përfundojë me datë 19 tetor. Në këtë takim shkencor do të paraqiten një gamë e gjerë kërkimesh në nanoshkencë, nanoteknologji, si dhe politika të lidhura me to.

Eventi ka si synim ofrimin e mundësive për ndërveprim të gjerë mes një sërë institucionesh kërkimore, publike dhe private. Implementimi i kërkimeve të reja shkencore në sektorin rural, sjell cilësi të prodhimeve bujqësore e blegtorale.

AKVMB ishte pjesë e kësaj Konference të rëndësishme së bashku me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për të folur mbi shërbimet që kryen dhe ndryshimet që nevojiten në saj të zhvillimit të sektorit të blegtorisë dhe bujqësisë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera